StocksKering SAKER.PA

KER.PA

Kering SA

666.00 -15.20 (-2.23%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
665.90
B
667.20

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó666.00
Trong Ngày659.61 - 673.69
Trong 52 Tuần512.74 - 797.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)184.12K
Lợi nhuận trong 1 năm24.91%
Beta-0.0211
Vốn hóa thị trường83.19B
Hệ số P/E24.89
Doanh thu15.77B
EPS26.8726
Cổ tức (Lợi suất)9 (1.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành François Jean Henri Pinault
Nhân viên 38,553

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Kering SA decreased tính đến 17.52% và có tổng là 13.10B. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.85% đến 2.19B. Tài sản ròng increased tính đến 15.29% đến 12.04B và EPS decreased từ 18.39 đến 17.20.
KER.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.34%
Biên Hoạt động
28.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.70%
03/10
09/11
09/12
Tổng Doanh thu
4.13B
0
2.56B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
0
N/A