StocksKeyCorpKEY

KEY

KeyCorp

16.42 -0.16 (-0.97%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
16.39
B
16.46

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.42
Trong Ngày 16.08 - 16.46
Trong 52 Tuần 16.08 - 27.13
Khối lượng Trung bình (3 tháng)9.6M
Lợi nhuận trong 1 năm-22.33%
Beta1.4717
Vốn hóa thị trường15.31B
Hệ số P/E7.17
Doanh thu7.45B
EPS2.2889
Cổ tức (Lợi suất)0.78 (4.75%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202218.0020.0022.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher M. Gorman
Nhân viên 17,045

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của KeyCorp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 96.54% đến 2.61B. Tài sản ròng decreased tính đến 3.10% đến 17.42B và EPS increased từ 1.27 đến 2.63.
KEY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
24.12%
Biên Hoạt động
37.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.40%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
643M
627M
447M
530M