StocksKLA CorporationKLAC

KLAC

KLA Corporation

326.79 10.27 (3.24%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
326.79
B
327.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó316.53
Trong Ngày 322.76 - 329.35
Trong 52 Tuần 282.48 - 456.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.54M
Lợi nhuận trong 1 năm-0.56%
Beta1.5237
Vốn hóa thị trường44.89B
Hệ số P/E14.45
Doanh thu9.2B
EPS21.9074
Cổ tức (Lợi suất)4.45 (1.36%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202207/07/202215/09/2022300.00320.00340.00360.00380.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Rick Wallace
Nhân viên 14,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của KLA Corporation increased tính đến 33.14% và có tổng là 9.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 59.92% đến 3.32B. Tài sản ròng decreased tính đến 58.55% đến 1.40B và EPS increased từ 13.37 đến 21.92.
KLAC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
26.55%
Biên Hoạt động
40.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
26.32%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.08B
2.35B
2.29B
2.49B
Lợi nhuận Gộp
1.31B
1.49B
1.44B
1.55B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
878.97M
1.02B
954.81M
1.04B
Thu nhập Ròng
1.07B
717.52M
730.66M
805.4M