StocksCarMax IncKMX

KMX

CarMax Inc

98.36 6.60 (7.19%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
98.19
B
98.51

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó98.36
Trong Ngày 90.18 - 99.04
Trong 52 Tuần 84.25 - 155.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.05M
Lợi nhuận trong 1 năm-23.79%
Beta1.1839
Vốn hóa thị trường15.79B
Hệ số P/E14.14
Doanh thu31.9B
EPS6.9582
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202224/03/202206/06/202290.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Bill Nash, CPA
Nhân viên 32,647

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 28/2/2022, doanh thu của CarMax Inc decreased tính đến 9.86% và có tổng là 7.69B. Thu nhập ròng decreased tính đến 40.68% đến 159.84M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 5.24B và EPS decreased từ N/A đến 0.98.
KMX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.09%
Biên Hoạt động
1.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.45%
05/21
08/21
11/21
02/22
Tổng Doanh thu
7.7B
7.99B
8.53B
7.69B
Lợi nhuận Gộp
874.62M
762.7M
782.13M
656.14M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
320.55M
124.94M
N/A
-54.62M
Thu nhập Ròng
436.76M
285.27M
269.44M
159.84M