Stocks-KRO-Kronos Worldwide Inc

KRO Kronos Worldwide Inc

9.28 0.13 (1.42%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.28
Trong Ngày 8.92 - 9.41
Trong 52 Tuần 8.44 - 19.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)332.59K
Lợi nhuận trong 1 năm-34.87%
Beta0.9211
Vốn hóa thị trường1.07B
Hệ số P/E6.87
Doanh thu2.08B
EPS1.3506
Cổ tức (Lợi suất)0.76 (8.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành James M. Buch
Nhân viên 2,248

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Kronos Worldwide Inc increased tính đến 18.34% và có tổng là 1.94B. Thu nhập ròng increased tính đến 76.68% đến 112.90M. Tài sản ròng increased tính đến 9.25% đến 870.20M và EPS increased từ 0.55 đến 0.98.
KRO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.52%
Biên Hoạt động
11.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.97%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
496M
562.9M
565.3M
459.6M
Lợi nhuận Gộp
118.5M
149.3M
120.5M
84M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
51.6M
N/A
53.3M
21.4M
Thu nhập Ròng
31.6M
57.5M
45.9M
21M