Stocks-LBTYK-Liberty Global C

LBTYK Liberty Global C

22.14 0.04 (0.18%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22.14
Trong Ngày 21.88 - 22.20
Trong 52 Tuần 15.99 - 29.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.79M
Lợi nhuận trong 1 năm-18.24%
Beta0.8404
Vốn hóa thị trường10.18B
Hệ số P/E1.87
Doanh thu7.27B
EPS11.8251
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202317.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Cable Or Satellite TV
Tổng Giám đốc Điều hành Michael Thomas Fries, MBA
Nhân viên 11,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Liberty Global C decreased tính đến 13.93% và có tổng là 10.31B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,022.31% đến 13.53B. Tài sản ròng increased tính đến 92.49% đến 25.60B và EPS increased từ -2.70 đến 23.59.
LBTYK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.18%
Biên Hoạt động
4.09%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.41%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.92B
1.85B
1.75B
1.75B
Lợi nhuận Gộp
481M
478.6M
488.6M
480.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
95.4M
69M
24.5M
108.9M
Thu nhập Ròng
638.3M
1.08B
2.28B
2.43B