Stocks-LDOS-Leidos Holdings Inc

LDOS Leidos Holdings Inc

98.25 -0.09 (-0.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó98.34
Trong Ngày 96.80 - 98.50
Trong 52 Tuần 81.03 - 110.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)828.61K
Lợi nhuận trong 1 năm11.12%
Beta0.7891
Vốn hóa thị trường13.44B
Hệ số P/E20.12
Doanh thu14.19B
EPS4.8884
Cổ tức (Lợi suất)1.44 (1.46%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202219/01/202390.0095.00100.00105.00110.00115.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Roger A. Krone, MBA
Nhân viên 43,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Leidos Holdings Inc increased tính đến 11.71% và có tổng là 13.74B. Thu nhập ròng increased tính đến 20.67% đến 759.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.36 đến N/A.
LDOS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.18%
Biên Hoạt động
8.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.94%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.49B
3.49B
3.6B
3.61B
Lợi nhuận Gộp
508M
512M
538M
513M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
271M
276M
276M
279M
Thu nhập Ròng
176M
177M
172M
164M