Stocks-LEA-Lear Corp

LEA Lear Corp

133.01 -1.89 (-1.40%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó134.90
Trong Ngày 132.12 - 135.33
Trong 52 Tuần 114.42 - 195.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)586.4K
Lợi nhuận trong 1 năm-25.67%
Beta1.2823
Vốn hóa thị trường7.97B
Hệ số P/E34.94
Doanh thu20.39B
EPS3.8607
Cổ tức (Lợi suất)3.08 (2.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202207/09/202216/11/2022120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành Raymond E. Scott, MBA
Nhân viên 160,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Lear Corp increased tính đến 13.01% và có tổng là 19.26B. Thu nhập ròng increased tính đến 97.35% đến 461.60M. Tài sản ròng increased tính đến 4.19% đến 4.81B và EPS increased từ 2.62 đến 6.19.
LEA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
6.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.71%
Biên Hoạt động
2.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.57%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.88B
5.21B
5.07B
5.24B
Lợi nhuận Gộp
255.1M
326.7M
305M
361.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
114.9M
179.3M
133.8M
197.8M
Thu nhập Ròng
49.6M
66.6M
85.6M
119.2M