Stocks-LESL-Leslie's Inc

LESL Leslie's Inc

12.98 -0.77 (-5.60%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó13.75
Trong Ngày 12.67 - 13.56
Trong 52 Tuần 11.40 - 21.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.22M
Lợi nhuận trong 1 năm-33.49%
Beta0.769
Vốn hóa thị trường2.52B
Hệ số P/E17.77
Doanh thu1.57B
EPS0.7739
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202219/01/202312.0013.0014.0015.0016.0017.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Michael Relich Egeck, MBA
Nhân viên 4,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Leslie's Inc increased tính đến 16.32% và có tổng là 1.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.58% đến 159.03M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến -197.95M và EPS decreased từ N/A đến 0.85.
LESL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.72%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.37%
Biên Hoạt động
14.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.26%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
228.07M
673.63M
475.59M
195.1M
Lợi nhuận Gộp
85.63M
303.61M
217.19M
65.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-3.99M
172.14M
83.07M
-26.99M
Thu nhập Ròng
-7.44M
122.99M
57.93M
-30.26M