StocksLaboratory Corp Of America HoldingsLH

LH

Laboratory Corp Of America Holdings

240.94 6.58 (2.81%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
240.61
B
241.38

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó240.94
Trong Ngày 234.07 - 241.23
Trong 52 Tuần 212.05 - 316.78
Khối lượng Trung bình (3 tháng)888.03K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.52%
Beta0.9822
Vốn hóa thị trường22.6B
Hệ số P/E11.13
Doanh thu15.86B
EPS21.7863
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Servicestothe Health Industry
Tổng Giám đốc Điều hành Adam H. Schechter
Nhân viên 75,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Laboratory Corp Of America Holdings increased tính đến 15.33% và có tổng là 16.12B. Thu nhập ròng increased tính đến 52.83% đến 2.38B. Tài sản ròng increased tính đến 9.73% đến 10.29B và EPS increased từ 15.88 đến 24.39.
LH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.54%
Biên Hoạt động
18.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.30%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.84B
4.06B
4.06B
3.9B
Lợi nhuận Gộp
1.17B
1.29B
1.28B
1.17B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
713.7M
773.4M
N/A
701.7M
Thu nhập Ròng
468M
587.8M
553.6M
492.1M