Stocks-LIN-Linde PLC

LIN Linde PLC

343.03 -1.39 (-0.40%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó344.42
Trong Ngày 342.87 - 344.37
Trong 52 Tuần 261.95 - 351.82
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.89M
Lợi nhuận trong 1 năm7.38%
Beta0.9576
Vốn hóa thị trường170.27B
Hệ số P/E45.56
Doanh thu33.76B
EPS7.5593
Cổ tức (Lợi suất)4.68 (1.36%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành Sanjiv Lamba
Nhân viên 72,327

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Linde PLC increased tính đến 13.03% và có tổng là 30.79B. Thu nhập ròng increased tính đến 50.88% đến 3.96B. Tài sản ròng decreased tính đến 8.35% đến 45.44B và EPS increased từ 4.71 đến 7.33.
LIN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.93%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.80%
Biên Hoạt động
17.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.06%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
8.3B
8.21B
8.46B
8.8B
Lợi nhuận Gộp
2.24B
2.3B
2.43B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
1.46B
1.62B
1.61B
Thu nhập Ròng
1.05B
1.21B
410M
N/A