StocksEli Lilly & CoLLY

LLY

Eli Lilly & Co

313.59 6.11 (1.99%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
313.58
B
314.30

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó313.59
Trong Ngày 306.72 - 314.30
Trong 52 Tuần 219.94 - 334.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.9M
Lợi nhuận trong 1 năm16.31%
Beta0.6641
Vốn hóa thị trường298.29B
Hệ số P/E50.06
Doanh thu29.07B
EPS6.2709
Cổ tức (Lợi suất)3.79 (1.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.707/03/202216/05/202227/07/2022240.00260.00280.00300.00320.00340.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành David A. Ricks, MBA
Nhân viên 35,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Eli Lilly & Co increased tính đến 15.40% và có tổng là 28.32B. Thu nhập ròng decreased tính đến 9.88% đến 5.58B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 6.79 đến 6.12.
LLY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
75.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.90%
Biên Hoạt động
29.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.77%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
6.77B
8B
7.81B
6.49B
Lợi nhuận Gộp
5.48B
6.08B
5.94B
5.18B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.06B
2.4B
2.57B
1.65B
Thu nhập Ròng
1.11B
1.73B
1.9B
952.5M