Stocks-LNG-Cheniere Energy Inc

LNG Cheniere Energy Inc

167.20 3.48 (2.12%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó163.73
Trong Ngày 163.79 - 169.22
Trong 52 Tuần 97.66 - 182.02
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.62M
Lợi nhuận trong 1 năm58.08%
Beta0.7635
Vốn hóa thị trường40.71B
Hệ số P/E21.05
Doanh thu31.49B
EPS-15.2706
Cổ tức (Lợi suất)1.385 (0.83%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202208/09/202217/11/2022130.00140.00150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Pipelines
Tổng Giám đốc Điều hành Jack A. Fusco, MBA
Nhân viên 1,550

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Cheniere Energy Inc increased tính đến 87.90% và có tổng là 17.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 412.38% đến -1.57B. Tài sản ròng decreased tính đến 101.49% đến -33.00M và EPS decreased từ -0.34 đến -9.25.
LNG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.64%
Biên Hoạt động
32.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.28%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
6.82B
7.71B
7.92B
9.04B
Lợi nhuận Gộp
2.31B
3.08B
2.5B
2.78B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.21B
2.98B
2.42B
2.68B
Thu nhập Ròng
-1.09B
-781M
913M
-2.64B