Stocks-LOVE-The Lovesac Company

LOVE The Lovesac Company

24.74 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

The Lovesac Company giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
383.2M
Phạm vi trong ngày
23.32
-
24.81
Phạm vi 52 tuần
14.13
-
30.84
Khối lượng (3 tháng)
317.25K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
19.41
Doanh thu
688.61M

Tin tức mới nhất về The Lovesac Company

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

26
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
42.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
42
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 51 
42
Môi trường
48
Xã hội
36
Quản trị

Mọi người cũng đã mua