StocksLegrand SALR.PA

LR.PA

Legrand SA

89.24 -0.72 (-0.80%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
89.16
B
89.34

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó89.24
Trong Ngày87.74 - 89.60
Trong 52 Tuần70.94 - 104.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)450.95K
Lợi nhuận trong 1 năm14.65%
Beta0.044
Vốn hóa thị trường23.83B
Hệ số P/E26.89
Doanh thu6.77B
EPS3.3222
Cổ tức (Lợi suất)1.42 (1.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202127/10/202107/01/202290.0092.5095.0097.50100.00102.50105.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronic Equipment Or Instruments
Tổng Giám đốc Điều hành Benoît Coquart
Nhân viên 32,954

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Legrand SA decreased tính đến 7.89% và có tổng là 6.10B. Thu nhập ròng decreased tính đến 18.30% đến 682.00M. Tài sản ròng increased tính đến 237.22% đến 4.91B và EPS decreased từ N/A đến 2.53.
LR.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
51.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.38%
Biên Hoạt động
22.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.57%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.61B
1.67B
1.78B
1.72B
Lợi nhuận Gộp
849.1M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
351M
339.9M
1.7B
1.64B
Thu nhập Ròng
188.4M
228M
253.1M
217.8M