Stocks-LUNA.US-Luna Innovations Inc

LUNA.US Luna Innovations Inc

9.26 0.64 (7.37%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.63
Trong Ngày 8.70 - 9.31
Trong 52 Tuần 4.05 - 10.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)185.48K
Lợi nhuận trong 1 năm28.81%
Beta1.0993
Vốn hóa thị trường284.46M
Hệ số P/E745.24
Doanh thu102.02M
EPS-0.0321
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/08/202201/11/202213/01/20235.006.007.008.009.0010.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronic Equipment Or Instruments
Tổng Giám đốc Điều hành Scott A. Graeff
Nhân viên 392

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Luna Innovations Inc increased tính đến 5.84% và có tổng là 87.51M. Thu nhập ròng decreased tính đến 123.04% đến -1.09M. Tài sản ròng increased tính đến 10.05% đến 81.92M và EPS decreased từ 0.15 đến 0.04.
LUNA.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
55.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.88%
Biên Hoạt động
-2.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.49%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
24.22M
22.48M
26.16M
29.15M
Lợi nhuận Gộp
14.12M
14.28M
15.96M
15.62M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.04M
-2.37M
-2.46M
1.48M
Thu nhập Ròng
1.48M
-1.34M
-2.94M
1.17M