Stocks-LXP-Lexington Realty Trust

LXP Lexington Realty Trust

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Lexington Realty Trust giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
2.64B
Phạm vi trong ngày
8.93
-
9.06
Phạm vi 52 tuần
7.73
-
11.49
Khối lượng (3 tháng)
2.2M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
52.78
Doanh thu
338.65M
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
11.25

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
41
Môi trường
50
Xã hội
59
Quản trị

Mọi người cũng đã mua