StocksMastercardMA

MA

Mastercard

372.14 2.62 (0.71%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
371.87
B
372.91

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó372.14
Trong Ngày364.04 - 374.20
Trong 52 Tuần306.40 - 400.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.05M
Lợi nhuận trong 1 năm14.23%
Beta1.2233
Vốn hóa thị trường365.65B
Hệ số P/E45.76
Doanh thu17.79B
EPS8.1317
Cổ tức (Lợi suất)1.39 (0.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/2021320.00340.00360.00380.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Michael E. Miebach, MBA
Nhân viên 21,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Mastercard decreased tính đến 9.37% và có tổng là 15.30B. Thu nhập ròng decreased tính đến 21.03% đến 6.41B. Tài sản ròng increased tính đến 8.78% đến 6.52B và EPS decreased từ 7.94 đến 6.37.
MA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
40.13%
Biên Hoạt động
53.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
43.87%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.12B
4.16B
4.53B
4.99B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.14B
2.2B
2.41B
2.75B
Thu nhập Ròng
1.79B
1.83B
2.07B
2.41B