Stocks-MAERSKB.CO-A P Moller Maersk

MAERSKB.CO A P Moller Maersk

10945.00 0 (0%)
Giao dịch

A P Moller Maersk giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
179.48B
Phạm vi trong ngày
10733.88
-
11058.39
Phạm vi 52 tuần
9781.31
-
17229.12
Khối lượng (3 tháng)
35.89K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
7.19
Doanh thu
351.98B

Tin tức mới nhất về A P Moller Maersk

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
63
Môi trường
61
Xã hội
59
Quản trị

Mọi người cũng đã mua