StocksMasco CorpMAS

MAS

Masco Corp

51.80 2.27 (4.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
51.72
B
51.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.80
Trong Ngày 49.47 - 51.89
Trong 52 Tuần 46.19 - 70.99
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.42M
Lợi nhuận trong 1 năm-10.90%
Beta0.9323
Vốn hóa thị trường12.22B
Hệ số P/E22.86
Doanh thu8.61B
EPS2.2657
Cổ tức (Lợi suất)1.03 (1.99%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202224/03/202206/06/202250.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Building Products
Tổng Giám đốc Điều hành Keith J. Allman, MBA
Nhân viên 20,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Masco Corp increased tính đến 8.85% và có tổng là 2.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 80.00% đến 252.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 228.21% đến -100.00M và EPS increased từ 0.54 đến 0.97.
MAS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.38%
Biên Hoạt động
16.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.62%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.18B
2.2B
2.02B
2.2B
Lợi nhuận Gộp
791M
753M
619M
704M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
437M
385M
263M
353M
Thu nhập Ròng
-15M
239M
140M
252M