StocksMattel IncMAT

MAT

Mattel Inc

20.67 0.37 (1.82%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
20.64
B
20.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó20.67
Trong Ngày20.07 - 20.71
Trong 52 Tuần7.99 - 23.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.74M
Lợi nhuận trong 1 năm153.87%
Beta1.0427
Vốn hóa Thị trường7.21B
Hệ số P/E32.63
Doanh thu4.86B
EPS0.6334
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Recreational Products
Tổng Giám đốc Điều hành Ynon Kreiz, MBA
Nhân viên 32,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2021, doanh thu của Mattel Inc decreased tính đến 46.23% và có tổng là 874.20M. Thu nhập ròng decreased tính đến 188.21% đến -115.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 20.53% đến 473.90M và EPS decreased từ 0.37 đến -0.33.
MAT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.47%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.92%
Biên Hoạt động
12.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-7.26%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
732.14M
1.63B
1.63B
874.2M
Lợi nhuận Gộp
308.95M
815.89M
828.1M
410.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-37.28M
383.37M
200.88M
43.9M
Thu nhập Ròng
-109.17M
315.99M
130.6M
-115.2M