Stocks-MBT-Mobile TeleSystems PJSC

MBT Mobile TeleSystems PJSC

5.50 0 (0%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.50
Trong Ngày 5.37 - 6.12
Trong 52 Tuần 5.37 - 8.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)188.39
Lợi nhuận trong 1 năm-20.48%
Beta0.7563
Vốn hóa thị trường4.57B
Hệ số P/E6.8
Doanh thu7.63B
EPS0.7133
Cổ tức (Lợi suất)0.244374 (4.44%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/09/202124/11/202104/02/20227.008.009.0010.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Specialty Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Vyacheslav Konstantinovich Nikolayev
Nhân viên 57,843

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Mobile TeleSystems PJSC increased tính đến 6.01% và có tổng là 7.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.44% đến 861.61M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.96 đến N/A.
MBT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.15%
Biên Hoạt động
23.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.39%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.98B
1.5B
1.87B
2.28B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
803.85M
1.03B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
354.64M
298.59M
516.66M
520.68M
Thu nhập Ròng
186.94M
43.61M
177.68M
211.32M