StocksMcDonald'sMCD

MCD

McDonald's

255.22 -1.26 (-0.49%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
255.02
B
255.61

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó255.22
Trong Ngày254.85 - 257.62
Trong 52 Tuần202.52 - 270.81
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.73M
Lợi nhuận trong 1 năm19.47%
Beta0.8611
Vốn hóa thị trường190.71B
Hệ số P/E26.34
Doanh thu22.53B
EPS9.6881
Cổ tức (Lợi suất)5.25 (2.06%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/2021240.00250.00260.00270.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher J. Kempczinski, MBA
Nhân viên 200,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của McDonald's decreased tính đến 8.87% và có tổng là 19.21B. Thu nhập ròng decreased tính đến 21.49% đến 4.73B. Tài sản ròng increased tính đến 4.69% đến -7.82B và EPS decreased từ 7.88 đến 6.31.
MCD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.94%
Biên Hoạt động
41.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.71%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
5.31B
5.12B
5.89B
6.2B
Lợi nhuận Gộp
2.77B
2.66B
3.2B
3.35B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.98B
2.1B
2.56B
2.79B
Thu nhập Ròng
1.38B
1.54B
2.22B
2.15B