StocksMcKesson CorpMCK

MCK

McKesson Corp

251.15 -1.39 (-0.55%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
250.90
B
251.54

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó251.15
Trong Ngày249.63 - 254.49
Trong 52 Tuần169.14 - 256.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)944.19K
Lợi nhuận trong 1 năm36.38%
Beta0.9117
Vốn hóa thị trường38.35B
Hệ số P/E13.71
Doanh thu250.99B
EPS-30.0972
Cổ tức (Lợi suất)1.78 (0.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/2021200.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Brian Scott Tyler, PhD
Nhân viên 76,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2021: Doanh thu của McKesson Corp increased tính đến 3.11% và có tổng là 238.23B. Thu nhập ròng decreased tính đến 485.35% đến -4.34B. Tài sản ròng decreased tính đến 78.45% đến 1.45B và EPS decreased từ 4.95 đến -28.26.
MCK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.23%
Biên Hoạt động
1.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.85%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
62.6B
59.14B
62.67B
66.58B
Lợi nhuận Gộp
3.01B
3.3B
3.03B
3.35B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
894M
1.07B
N/A
683M
Thu nhập Ròng
-6.17B
713M
536M
310M