Stocks-MET-Metlife Inc

MET Metlife Inc

74.90 0.32 (0.43%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó74.59
Trong Ngày 74.44 - 75.00
Trong 52 Tuần 57.35 - 77.22
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.35M
Lợi nhuận trong 1 năm23.35%
Beta1.2384
Vốn hóa thị trường58.52B
Hệ số P/E28.03
Doanh thu73.67B
EPS2.6609
Cổ tức (Lợi suất)1.98 (2.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Life Or Health Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Michel A. Khalaf, MBA
Nhân viên 43,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Metlife Inc increased tính đến 4.77% và có tổng là 71.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 21.35% đến 6.58B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 5.68 đến 7.31.
MET- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
8.28%
Biên Hoạt động
4.55%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.84%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
20.09B
15.76B
15.56B
22.27B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.21B
674M
138M
400M