Stocks-METSB.HE-Metsa Board

METSB.HE Metsa Board

8.62 0.01 (0.17%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.61
Trong Ngày 8.53 - 8.62
Trong 52 Tuần 7.07 - 10.47
Khối lượng Trung bình (3 tháng)368.79K
Lợi nhuận trong 1 năm-2.05%
Beta0.7943
Vốn hóa thị trường3.07B
Hệ số P/E7.6
Doanh thu2.4B
EPS1.135
Cổ tức (Lợi suất)0.29 (3.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202205/09/202216/11/20227.508.008.509.009.5010.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pulp And Paper
Tổng Giám đốc Điều hành Mika Henrikki Joukio, MBA
Nhân viên 2,389

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Metsa Board increased tính đến 10.30% và có tổng là 2.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 84.60% đến 314.00M. Tài sản ròng increased tính đến 33.37% đến 1.85B và EPS decreased từ 0.48 đến N/A.
METSB.HE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.35%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.82%
Biên Hoạt động
15.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.46%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
518.5M
582M
650.5M
647.3M
Lợi nhuận Gộp
59M
114.6M
126.9M
115.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
109.9M
108.9M
N/A
Thu nhập Ròng
78.5M
120.7M
118.1M
132.9M