StocksMcCormick & Co IncMKC

MKC

McCormick & Co Inc

88.57 0.97 (1.11%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
88.57
B
88.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó87.60
Trong Ngày 87.07 - 88.84
Trong 52 Tuần 77.71 - 107.22
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.28M
Lợi nhuận trong 1 năm5.69%
Beta0.5413
Vốn hóa thị trường23.54B
Hệ số P/E34.69
Doanh thu6.34B
EPS2.5288
Cổ tức (Lợi suất)2.33 (2.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202285.0090.0095.00100.00105.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Lawrence Erik Kurzius
Nhân viên 14,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/11/2021: Doanh thu của McCormick & Co Inc increased tính đến 12.79% và có tổng là 6.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.06% đến 755.30M. Tài sản ròng increased tính đến 12.32% đến 4.43B và EPS increased từ 2.78 đến 2.80.
MKC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.72%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.18%
Biên Hoạt động
15.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.63%
08/21
11/21
02/22
05/22
Tổng Doanh thu
1.55B
1.73B
1.52B
1.54B
Lợi nhuận Gộp
599.6M
707.6M
560.4M
522.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
272.3M
308.7M
N/A
173.6M
Thu nhập Ròng
212.4M
197.4M
154.9M
118.5M