Stocks-MKL-Markel Corp

MKL Markel Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Markel Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
18.89B
Phạm vi trong ngày
1397.90
-
1432.04
Phạm vi 52 tuần
1182.65
-
1555.61
Khối lượng (3 tháng)
66.24K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
9.72
Doanh thu
15.8B

Tin tức mới nhất về Markel Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

24
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
1,475.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
29
Môi trường
53
Xã hội
67
Quản trị

Mọi người cũng đã mua