StocksMarkel CorpMKL

MKL

Markel Corp

1263.47 3.74 (0.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
1263.47
B
1267.39

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1259.74
Trong Ngày 1248.84 - 1265.45
Trong 52 Tuần 1158.78 - 1517.04
Khối lượng Trung bình (3 tháng)54.4K
Lợi nhuận trong 1 năm-0.17%
Beta1.1129
Vốn hóa thị trường17.14B
Hệ số P/E719.44
Doanh thu10.88B
EPS1.7564
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/20221200.001250.001300.001350.001400.001450.001500.001550.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Specialty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas Sinnickson Gayner, CPA; Richard Reeves Whitt, III
Nhân viên 20,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Markel Corp increased tính đến 31.90% và có tổng là 12.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 210.64% đến 2.49B. Tài sản ròng increased tính đến 270.96% đến 48.45B và EPS increased từ 55.63 đến 176.51.
MKL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
10.03%
Biên Hoạt động
1.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.32%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.69B
3.76B
2.63B
1.8B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
189.67M
880.37M
-49.91M
-883.39M