Stocks-MKS.L-Marks & Spencer

MKS.L Marks & Spencer

0 0 (0%)
Giao dịch

Marks & Spencer giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.69B
Phạm vi trong ngày
235.05
-
238.04
Phạm vi 52 tuần
135.70
-
292.56
Khối lượng (3 tháng)
6.1M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.53
Doanh thu
12.53B

Tin tức mới nhất về Marks & Spencer

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
300.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 50 
54
Môi trường
57
Xã hội
41
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua