Stocks-ML.PA-Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

ML.PA Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

26.20 -0.24 (-0.89%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.20
Trong Ngày 26.14 - 26.47
Trong 52 Tuần 21.95 - 38.88
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.81M
Lợi nhuận trong 1 năm-26.02%
Beta0.3791
Vốn hóa thị trường18.68B
Hệ số P/E11.31
Doanh thu25.89B
EPS2.3177
Cổ tức (Lợi suất)3.7 (14.12%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202208/09/202221/11/202224.0026.0028.0030.0032.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Automotive Aftermarket
Tổng Giám đốc Điều hành Florent Menegaux
Nhân viên 118,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA increased tính đến 16.25% và có tổng là 23.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 197.10% đến 1.85B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.51 đến N/A.
ML.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.65%
Biên Hoạt động
11.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.60%
06/12
09/12
12/12
03/13
Tổng Doanh thu
10.77B
10.77B
10.77B
4.88B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
655M
655M
655M
N/A