Stocks-MMC-Marsh & McLennan Cos Inc

MMC Marsh & McLennan Cos Inc

173.91 0.88 (0.51%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó173.91
Trong Ngày 170.02 - 174.12
Trong 52 Tuần 142.38 - 182.71
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.68M
Lợi nhuận trong 1 năm3.59%
Beta0.8393
Vốn hóa thị trường86.26B
Hệ số P/E26.07
Doanh thu20.9B
EPS6.6721
Cổ tức (Lợi suất)2.25 (1.29%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Insurance Brokers Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Daniel S. Glaser
Nhân viên 83,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Marsh & McLennan Cos Inc increased tính đến 15.25% và có tổng là 19.82B. Thu nhập ròng increased tính đến 55.13% đến 3.17B. Tài sản ròng increased tính đến 21.19% đến 11.22B và EPS increased từ 3.94 đến 6.13.
MMC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
77.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.94%
Biên Hoạt động
24.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.09%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
5.14B
5.55B
5.38B
4.77B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
807M
1.09B
978M
552M