StocksMonster Beverage CorpMNST

MNST

Monster Beverage Corp

97.42 -0.99 (-1.01%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
97.42
B
97.62

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó98.41
Trong Ngày 95.96 - 97.78
Trong 52 Tuần 71.70 - 99.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.97M
Lợi nhuận trong 1 năm4.63%
Beta0.8794
Vốn hóa thị trường52.17B
Hệ số P/E38.9
Doanh thu5.82B
EPS2.5322
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202275.0080.0085.0090.0095.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Non Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Rodney Cyril Sacks; Hilton Hiller Schlosberg
Nhân viên 4,092

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Monster Beverage Corp increased tính đến 20.50% và có tổng là 5.54B. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.28% đến 1.38B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.64 đến N/A.
MNST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
26.47%
Biên Hoạt động
30.40%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.62%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.46B
1.41B
1.43B
1.52B
Lợi nhuận Gộp
836.84M
789.16M
767.58M
776.67M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
525.98M
444.46M
412.88M
399.49M
Thu nhập Ròng
403.76M
337.21M
321.31M
294.2M