StocksAltria Group IncMO

MO

Altria Group Inc

50.09 0.06 (0.13%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
50.09
B
50.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó50.03
Trong Ngày49.75 - 50.34
Trong 52 Tuần40.42 - 52.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.77M
Lợi nhuận trong 1 năm18.46%
Beta0.6685
Vốn hóa thị trường91.9B
Hệ số P/E33.78
Doanh thu21.08B
EPS1.4809
Cổ tức (Lợi suất)3.52 (7.04%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202126/10/202106/01/202244.0046.0048.0050.0052.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Tobacco
Tổng Giám đốc Điều hành William F. Gifford, Jr.
Nhân viên 7,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Altria Group Inc increased tính đến 5.28% và có tổng là 20.84B. Thu nhập ròng increased tính đến 442.53% đến 4.45B. Tài sản ròng decreased tính đến 53.36% đến 2.97B và EPS increased từ -0.70 đến 2.40.
MO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
80.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.66%
Biên Hoạt động
69.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.14%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
5.06B
4.88B
5.61B
5.53B
Lợi nhuận Gộp
3.15B
4.17B
4.86B
4.77B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.58B
3.63B
4.32B
4.15B
Thu nhập Ròng
1.92B
1.42B
2.15B
-2.72B