StocksHello Group IncMOMO

MOMO

Hello Group Inc

5.07 0.18 (3.68%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.07
B
5.10

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.07
Trong Ngày 4.86 - 5.32
Trong 52 Tuần 4.13 - 16.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.88M
Lợi nhuận trong 1 năm-64.08%
Beta0.9605
Vốn hóa thị trường769.77M
Hệ số P/E4.81
Doanh thu2.26B
EPS-2.3564
Cổ tức (Lợi suất)0.6 (11.83%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/12/202118/02/202202/05/20226.008.0010.0012.0014.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Li Wang
Nhân viên 2,051

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2021, doanh thu của Hello Group Inc decreased tính đến 1.10% và có tổng là 574.69M. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,184.69% đến -663.81M. Tài sản ròng decreased tính đến 27.11% đến 1.66B và EPS decreased từ 0.28 đến -3.36.
MOMO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.33%
Biên Hoạt động
12.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.32%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
535.64M
568.61M
581.11M
574.69M
Lợi nhuận Gộp
236.5M
247.99M
243.6M
231.91M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
70.12M
92.31M
67.9M
53.46M
Thu nhập Ròng
71.14M
71.47M
61.2M
-663.81M