Stocks-MRC.L-Mercantile Investment Trust PLC

MRC.L Mercantile Investment Trust PLC

200.70 -2.49 (-1.23%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó203.19
Trong Ngày 200.20 - 203.19
Trong 52 Tuần 157.56 - 277.75
Khối lượng Trung bình (3 tháng)916.18K
Lợi nhuận trong 1 năm-23.47%
Beta-0.0811
Vốn hóa thị trường2.17B
Hệ số P/E2.59
Doanh thu860.67M
EPS1.0596
Cổ tức (Lợi suất)0.067 (3.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Investment Trusts Or Mutual Funds
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Mercantile Investment Trust PLC increased tính đến 334.68% và có tổng là 289.18M. Thu nhập ròng increased tính đến 284.04% đến 264.25M. Tài sản ròng increased tính đến 10.63% đến 2.20B và EPS increased từ -0.18 đến 0.33.
MRC.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
99.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
-985.36%
Biên Hoạt động
98.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.75%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
-142.52M
503.21M
-123.22M
289.18M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-161.85M
483.22M
-143.58M
264.25M