StocksMerck & Co.MRK

MRK

Merck & Co.

79.98 -0.77 (-0.95%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
79.88
B
80.06

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó79.98
Trong Ngày79.41 - 81.44
Trong 52 Tuần70.84 - 91.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)13.88M
Lợi nhuận trong 1 năm-1.39%
Beta0.6191
Vốn hóa thị trường202.02B
Hệ số P/E28.24
Doanh thu48.9B
EPS2.8326
Cổ tức (Lợi suất)2.64 (3.30%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Robert M. Davis, MBA
Nhân viên 74,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Merck & Co. increased tính đến 2.50% và có tổng là 48.01B. Thu nhập ròng decreased tính đến 27.56% đến 7.08B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 25.40B và EPS decreased từ 3.82 đến 2.78.
MRK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.12%
Biên Hoạt động
20.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.79%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
12.47B
12.08B
11.4B
13.11B
Lợi nhuận Gộp
8.84B
8.95B
8.68B
9.71B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
234M
4.1B
2.13B
N/A
Thu nhập Ròng
-2.09B
3.19B
1.21B
4.57B