StocksMerckMRK

MRK

Merck

76.31 0.82 (1.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
76.24
B
76.39

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó76.31
Trong Ngày75.33 - 76.29
Trong 52 Tuần71.65 - 87.58
Khối lượng Trung bình (3 tháng)12.08M
Lợi nhuận trong 1 năm-5.19%
Beta0.6659
Vốn hóa Thị trường193.09B
Hệ số P/E27.46
Doanh thu47.82B
EPS2.7788
Cổ tức (Lợi suất)2.52 (3.30%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/10/202008/01/202123/03/202172.5075.0077.5080.0082.5085.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Kenneth C. Frazier
Nhân viên 74,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2020, doanh thu của Merck increased tính đến 15.66% và có tổng là 12.52B. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.16% đến 2.95B. Tài sản ròng increased tính đến 5.50% đến 29.27B và EPS decreased từ 1.18 đến 1.16.
MRK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.87%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.28%
Biên Hoạt động
22.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.45%
12/19
03/20
06/20
09/20
Tổng Doanh thu
11.81B
12.06B
10.83B
12.52B
Lợi nhuận Gộp
8.23B
9.11B
7.69B
9.08B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
3.8B
4.69B
3.24B
3.33B
Thu nhập Ròng
2.36B
3.22B
3.01B
2.95B