Stocks-MS-Morgan Stanley

MS Morgan Stanley

87.51 -2.30 (-2.56%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó87.51
Trong Ngày 86.28 - 89.61
Trong 52 Tuần 71.98 - 109.56
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.62M
Lợi nhuận trong 1 năm-14.67%
Beta1.2771
Vốn hóa thị trường147.9B
Hệ số P/E12.7
Doanh thu61.14B
EPS6.8879
Cổ tức (Lợi suất)2.95 (3.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202207/09/202216/11/202275.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành James Patrick Gorman, MBA
Nhân viên 74,814

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Morgan Stanley decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 35.25% đến 15.12B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 6.47 đến 8.03.
MS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
18.77%
Biên Hoạt động
26.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.48%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
3.72B
3.72B
2.54B
2.66B