Stocks-MSCI-MSCI Inc

MSCI MSCI Inc

515.32 -6.06 (-1.16%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó521.39
Trong Ngày 505.30 - 517.39
Trong 52 Tuần 375.88 - 646.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)428.96K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.20%
Beta1.1968
Vốn hóa thị trường41.69B
Hệ số P/E50.31
Doanh thu2.22B
EPS10.3641
Cổ tức (Lợi suất)2.62 (0.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022400.00425.00450.00475.00500.00525.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Henry A. Fernandez, PhD, MBA
Nhân viên 3,633

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của MSCI Inc increased tính đến 20.54% và có tổng là 2.04B. Thu nhập ròng increased tính đến 20.63% đến 725.98M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 7.12 đến 8.70.
MSCI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
76.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
33.30%
Biên Hoạt động
53.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.65%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
549.84M
559.95M
551.81M
560.64M
Lợi nhuận Gộp
424.99M
428.92M
422.09M
431.72M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
280.59M
290.29M
300.38M
309.53M
Thu nhập Ròng
193.87M
228.42M
210.59M
216.59M