StocksMSCI IncMSCI

MSCI

MSCI Inc

624.22 5.15 (0.83%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
623.51
B
625.49

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó624.22
Trong Ngày618.44 - 626.85
Trong 52 Tuần334.95 - 626.85
Khối lượng Trung bình (3 tháng)328.28K
Lợi nhuận trong 1 năm71.24%
Beta1.1549
Vốn hóa thị trường51.46B
Hệ số P/E74.6
Doanh thu1.85B
EPS8.3681
Cổ tức (Lợi suất)2.62 (0.42%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/02/202106/05/202115/07/2021450.00500.00550.00600.00650.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Henry A. Fernandez, PhD, MBA
Nhân viên 3,633

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của MSCI Inc increased tính đến 8.83% và có tổng là 1.70B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.77% đến 601.82M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến -443.23M và EPS increased từ 6.59 đến 7.12.
MSCI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
77.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
30.72%
Biên Hoạt động
52.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.33%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
425.33M
443.66M
478.42M
498.18M
Lợi nhuận Gộp
332.8M
345.68M
370.43M
373.44M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
227.62M
234.09M
254.38M
257.53M
Thu nhập Ròng
182.36M
156.22M
196.82M
165.42M