StocksMatador Resources CoMTDR

MTDR

Matador Resources Co

48.92 -0.24 (-0.49%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
48.81
B
49.08

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó48.92
Trong Ngày 48.11 - 50.03
Trong 52 Tuần 33.47 - 67.58
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.25M
Lợi nhuận trong 1 năm20.86%
Beta2.4764
Vốn hóa thị trường5.78B
Hệ số P/E5.62
Doanh thu2.72B
EPS8.7004
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202245.0050.0055.0060.0065.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph William Foran
Nhân viên 286

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Matador Resources Co increased tính đến 117.74% và có tổng là 1.86B. Thu nhập ròng increased tính đến 215.73% đến 640.64M. Tài sản ròng increased tính đến 40.60% đến 2.13B và EPS increased từ -5.11 đến 4.91.
MTDR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
63.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.38%
Biên Hoạt động
59.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.39%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
520.72M
562.33M
663.16M
974.66M
Lợi nhuận Gộp
303.19M
346.27M
436.51M
650.15M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
278.56M
321.09M
406.78M
625.72M
Thu nhập Ròng
189.19M
231.25M
224.19M
436.2M