StocksArcelorMittalMTS.MC

MTS.MC

ArcelorMittal

31.19 -1.06 (-3.29%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
31.19
B
31.26

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó31.41
Trong Ngày30.81 - 32.24
Trong 52 Tuần17.02 - 32.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)546.94K
Lợi nhuận trong 1 năm55.17%
Beta-0.0714
Vốn hóa thị trường31.33B
Hệ số P/E3.64
Doanh thu58.55B
EPS8.8685
Cổ tức (Lợi suất)0.1761 (0.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Aditya Mittal
Nhân viên 167,743

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của ArcelorMittal decreased tính đến 25.93% và có tổng là 46.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 76.27% đến -507.03M. Tài sản ròng decreased tính đến 10.72% đến 32.20B và EPS increased từ -2.16 đến -0.56.
MTS.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
2.14%
Biên Hoạt động
19.40%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.27%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
11.9B
13.44B
16.04B
17.16B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
851.37M
2.19B
3.68B
4.64B
Thu nhập Ròng
1.08B
2B
3.46B
4.11B