StocksMTU Aero Engines AGMTX.DE

MTX.DE

MTU Aero Engines AG

159.85 -1.55 (-0.96%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
159.56
B
160.14

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó159.85
Trong Ngày 157.81 - 161.51
Trong 52 Tuần 148.88 - 220.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)144.27K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.62%
Beta0.1711
Vốn hóa thị trường8.53B
Hệ số P/E35.54
Doanh thu4.65B
EPS4.4988
Cổ tức (Lợi suất)2.1 (1.31%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/04/202208/07/202216/09/2022160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Reiner Winkler
Nhân viên 10,508

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của MTU Aero Engines AG increased tính đến 5.31% và có tổng là 4.19B. Thu nhập ròng increased tính đến 57.14% đến 231.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.53 đến N/A.
MTX.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.60%
Biên Hoạt động
6.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.34%
12/17
12/17
12/17
12/17
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
N/A