Stocks-MUV2.DE-Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch

MUV2.DE Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
54.55B
Phạm vi trong ngày
396.30
-
400.90
Phạm vi 52 tuần
291.96
-
401.50
Khối lượng (3 tháng)
265.07K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
20.22
Doanh thu
69.22B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
419.75

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
69
Rất cao
Ngành 
Trung bình 56 
71
Môi trường
63
Xã hội
69
Quản trị