Stocks-MX-MagnaChip Semiconductor Corp.

MX MagnaChip Semiconductor Corp.

9.74 -0.06 (-0.61%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.74
Trong Ngày 9.45 - 9.75
Trong 52 Tuần 8.84 - 22.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)435.75K
Lợi nhuận trong 1 năm-44.28%
Beta0.9952
Vốn hóa thị trường430.27M
Hệ số P/E11.24
Doanh thu393.53M
EPS0.8664
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202210.0012.5015.0017.5020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Young-Joon Kim
Nhân viên 890

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của MagnaChip Semiconductor Corp. decreased tính đến 6.22% và có tổng là 474.23M. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.62% đến 56.71M. Tài sản ròng increased tính đến 31.01% đến 452.76M và EPS decreased từ 1.37 đến 1.21.
MX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.27%
Biên Hoạt động
7.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.53%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
110.34M
104.09M
101.38M
71.2M
Lợi nhuận Gộp
38.6M
39M
28.95M
17.23M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
13.15M
12.88M
2.8M
-7.51M
Thu nhập Ròng
53.61M
9.53M
-3.34M
-17.2M