StocksMagnaChip Semiconductor Corp.MX

MX

MagnaChip Semiconductor Corp.

17.98 0.05 (0.28%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
17.96
B
18.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó17.98
Trong Ngày17.74 - 18.02
Trong 52 Tuần12.50 - 26.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)395.53K
Lợi nhuận trong 1 năm37.94%
Beta1.0942
Vốn hóa thị trường835.19M
Hệ số P/E14.04
Doanh thu502.05M
EPS1.2802
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.706/04/202117/06/202130/08/202118.0020.0022.0024.0026.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Young-Joon Kim
Nhân viên 880

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của MagnaChip Semiconductor Corp. decreased tính đến 36.17% và có tổng là 505.70M. Thu nhập ròng increased tính đến 361.43% đến 57.06M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 345.60M và EPS decreased từ N/A đến 1.37.
MX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.02%
Biên Hoạt động
5.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.06%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
124.85M
141.29M
122.51M
113.88M
Lợi nhuận Gộp
28.63M
36.81M
33.87M
33.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
3.26M
12.63M
7.81M
6.65M
Thu nhập Ròng
8.46M
67.9M
-7.47M
-198K