StocksNabors Industries LtdNBR

NBR

Nabors Industries Ltd

99.01 -5.15 (-4.94%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
98.66
B
99.51

NBR Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký