StocksNextEra Energy IncNEE

NEE

NextEra Energy Inc

74.69 1.96 (2.69%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
74.63
B
74.79

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó74.69
Trong Ngày 71.95 - 75.45
Trong 52 Tuần 67.17 - 93.65
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.11M
Lợi nhuận trong 1 năm1.89%
Beta0.8824
Vốn hóa thị trường146.73B
Hệ số P/E101.4
Doanh thu23.74B
EPS0.7366
Cổ tức (Lợi suất)1.62 (2.17%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/01/202222/03/202202/06/202270.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành John W. Ketchum
Nhân viên 15,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của NextEra Energy Inc decreased tính đến 42.73% và có tổng là 2.89B. Thu nhập ròng decreased tính đến 172.72% đến -693.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.10% đến 44.25B và EPS decreased từ 0.61 đến -0.23.
NEE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
45.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.82%
Biên Hoạt động
37.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.53%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.93B
4.37B
5.05B
2.89B
Lợi nhuận Gộp
977M
847M
1.78B
-320M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
366M
1.35B
-798M
Thu nhập Ròng
72M
304M
953M
-693M