StocksNetflix, Inc.NFLX

NFLX

Netflix, Inc.

361.73 -6.34 (-1.72%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
361.52
B
362.35

NFLX Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký