StocksNational GridNG.L

NG.L

National Grid

931.20 -0.60 (-0.06%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
931.20
B
934.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó931.20
Trong Ngày 922.81 - 951.37
Trong 52 Tuần 879.31 - 1263.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.76M
Lợi nhuận trong 1 năm3.93%
Beta0.1077
Vốn hóa thị trường34.08B
Hệ số P/E14.36
Doanh thu18.45B
EPS0.6483
Cổ tức (Lợi suất)0.5097 (5.47%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/04/202205/07/202212/09/2022950.001000.001050.001100.001150.001200.001250.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành John Mark Pettigrew
Nhân viên 29,292

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của National Grid increased tính đến 24.83% và có tổng là 18.45B. Thu nhập ròng increased tính đến 33.03% đến 2.18B. Tài sản ròng increased tính đến 20.12% đến 23.86B và EPS increased từ 0.46 đến 0.65.
NG.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
21.18%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.68%
Biên Hoạt động
21.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.28%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
14.93B
14.54B
14.78B
18.45B
Lợi nhuận Gộp
3.39B
3.43B
2.93B
3.81B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
3.39B
3.03B
2.93B
3.81B
Thu nhập Ròng
1.5B
1.27B
1.64B
2.18B