StocksNisource IncNI

NI

Nisource Inc

27.14 0.10 (0.37%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
27.09
B
27.16

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó27.14
Trong Ngày26.63 - 27.27
Trong 52 Tuần21.07 - 28.40
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.32M
Lợi nhuận trong 1 năm24.92%
Beta0.8529
Vốn hóa thị trường10.66B
Hệ số P/E24.22
Doanh thu4.7B
EPS1.1204
Cổ tức (Lợi suất)0.88 (3.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202125/10/202105/01/202224.0025.0026.0027.0028.0029.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph J. Hamrock
Nhân viên 7,389

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Nisource Inc decreased tính đến 10.12% và có tổng là 4.68B. Thu nhập ròng decreased tính đến 103.71% đến -14.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.49% đến 5.84B và EPS decreased từ 0.87 đến -0.19.
NI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.16%
Biên Hoạt động
20.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.83%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.21B
1.55B
986M
959.4M
Lợi nhuận Gộp
712.1M
883.8M
571.4M
562.2M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
228.9M
441.3M
N/A
146M
Thu nhập Ròng
87.8M
296.5M
56.9M
62.2M