StocksNio Inc.NIO

NIO

Nio Inc.

17.64 -0.71 (-3.87%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
17.62
B
17.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó17.64
Trong Ngày 17.39 - 18.17
Trong 52 Tuần 11.66 - 44.22
Khối lượng Trung bình (3 tháng)45.34M
Lợi nhuận trong 1 năm-50.16%
Beta1.2094
Vốn hóa thị trường26.85B
Hệ số P/E
Doanh thu6.18B
EPS-0.9251
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202215.0017.5020.0022.5025.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Bin Li
Nhân viên 9,834

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Nio Inc. increased tính đến 137.88% và có tổng là 5.60B. Thu nhập ròng decreased tính đến 102.08% đến -1.64B. Tài sản ròng increased tính đến 21.34% đến 5.97B và EPS decreased từ -0.69 đến -1.04.
NIO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
-80.95%
Biên Hoạt động
-17.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-134.08%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.52B
1.55B
1.56B
1.56B
Lợi nhuận Gộp
308.11M
265.83M
227.9M
202.68M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-158.42M
-389.03M
-366.95M
-467.52M
Thu nhập Ròng
-441.93M
-345.72M
-291.31M
-427.41M